การใช้ฟอร์นเวร์ชั่นเก่าใน CS พิมพ์
เป็นการแก้ปัญหาแบบชั่วคราวนะครับเนื่องจากฟอร์นเวอร์ชั่นเก่าๆ JS DS DSE พวกนี้จะมีปัญหากับโปรแกรม ซึ่งจะไม่สามารถใช้คีบอร์ดได้เราก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการ เปิดพาเลท Glyphs แล้วดับเบิ้ลคลิกใช้งาน