มีอะไรใหม่ใน Adobe Illustrator CS5 พิมพ์

Adobe Illustrator CS5 กับความสามารถใหม่

การสร้างงานเวกเตอร์ที่รวดเร็วและง่ายด้วยเครื่องมือที่มากความสามารถ

Adobe Illustrator CS5 นำความสามารถหลายๆ อย่าที่น่าสนใจ สามารถสร้าง perspectives และการสร้างงานออกแบบ interactive การทำงานร่วมกันระหว่างโปรแกรม Illustrator กับ Flash Catalyst และโปรแกรมอื่นๆ ของ Adobe รวมไปถึงการทำงานกับ Adobe CS Live online services ได้ง่าย ทำงาน multiple outputs ได้รวดเร็วขึ้น

ความสามารถใหม่ที่สำคัญ
Sophisticated vector drawing controls?เครื่อง มือสำหรับการสร้างรูปแบบ vector อย่างมืออาชีพ ทั้ง precise shape-buliding tools, fluid and painterly brushes และ advanced path controls
Advanced typography?สนุก กับการจัดวางตัวอักษรได้มากกว่า 80 แบบจากฟ้อนต์ OpenType เมื่อใช้งานกับคำสั่งต่างๆ ทั้ง paragraph และcharacter styles, paragraph composition, underlining และ strikethroughs
Gradients and transparency?สร้าง gradients ได้โดยตรงที่ object, การสร้างงานที่มีมิติใน elliptical gradients, editing color และ adjusting opacity ทำ transparency สีเดียวได้ รวมทั้งการใช้ gradient mesh
Perspective Drawing?ใช้ perspective grids เพื่อร่างรูปทรงแล้วนำมาประกอบแบบ perspective ได้ แสดงความลึกและกว้าง ให้วาง object, text และ symbol ได้ตามจริง
Multiple artboards?ทำ งาน 1 ไฟล์กับ artboards ได้มากกว่า 100 ขนาด ทั้งการวางแบบ overlapping และวางบน grid สามารถใช้คำสั่งเพิ่ม ลด ทำซ้ำและตั้งชื่อได้ โดยสามารถ save, export และ print ได้ทั้งแยกและรวม
In-panel appearance editing?แก้ไข object ได้ที่ Appearance panel ในคำสั่ง open fill, stroke หรือ effect panels
Drawing enhancements?คำ สั่ง Draw behind จะช่วยให้การวาดหรือวางรูปใน stack ง่ายขึ้น แทนที่จะต้องสร้าง clipping mask ขึ้นมาใหม่ โดยใช้ path ร่วมใน one keystroke
Crisp graphics for web and mobile devices?สามารถสร้าง pixels ที่คมชัดเหมือนกับ object ในงานอาร์ตเวิร์ค