ความสามารถของเครื่องมือที่คุณอาจลืม PDF พิมพ์ อีเมล
ดัชนีบทความ
ความสามารถของเครื่องมือที่คุณอาจลืม
tool trip
tool trip
tool trip
tool trip
ทุกหน้า

วันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องมือใน Select
การเลือกชิ้นงานสักชิ้นหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องง่ายดายนะครับหากมีชิ้นงานเพี่ยงชิ้นสองชิ้น แต่จะเป็นเรื่องอยากมากหากชิ้นงานนั้นมีจำนวนมากและซ่อนกันให้มั่วไปหมด Illustrator มีเครื่องมือสำหรับช่วยตรงจุดนี้ครับ อยู่ที่ เมนู Select ครับ
Select=>Same>
select
ใน same จะมี 6 รายการ
Blending Mode จะเลือกเฉพาะ ชิ้นงานที่มีการ blending
blend

Fill?& Stoke จะเลือกเฉพาะ ชิ้นงานที่มีสีพื้นและเส้น เหมือนกัน
Fill-Stoke

Fill Color จะเลือกเฉพาะชิ้นงานที่มีสีพื้น เหมือนกัน
Fill

Opacity จะเลือกเฉพาะชิ้นงานที่มีค่าความโปร่งแสง เท่ากัน
Opacity

Stoke Color จะเลือกเฉพาะชิ้นงานที่มีสีเส้น เหมือนกัน
Stoke

Stoke Weight จะเลือกเฉพาะชิ้นงานที่มีขนาดเส้น เท่ากัน
Stoke_w

โปรแกรมสามารถเลือกได้ทุกเลเยอร์ที่เราสร้างขึ้น แตะจะไม่สามารถเลือกชิ้นงานหรือเลเยอร์ที่ถูกล๊อกไว้ได้ ต้องทำการปลดล๊อกเสียก่อนที่ปรึกษากฏหมาย

AAAAABB

id line : p_devere8789
Mobile : 09-9459-5564
name : พงษ์พิชญ์ อ่อนละมัย
ที่ปรึกษากฎหมาย

ล๊อกอิน

ล๊อกอินก่อนใช้งานสวัสดีสมาชิก
 
logo footer Designed by TemplatePlazza - All Rights Reserved