Layer blending Mode PDF พิมพ์ อีเมล

จากภาพต้นฉบับ เมื่อเรานำมาทำเป็น Layer Blending Mode ประเภทของ Blending Mode

แบ่งออกเป็น 17 ประเภท ดังนี้ (ดูภาพสีได้นใบทที่6)

1. Normal3

เป็นโหมดพื้นฐานที่ใช้งานกันทั่วไป หรือเรียกได้ว่าเป็นโหมดสีแรก

ที่ต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นภาพที่มีสีจำนวนสีน้อย เช่น ในโหมด Bitmap

หรือ ภาพที่มีจำนวนสีมาก เช่น ในโหมด Index Color

2.Dissolve5

Result Color เกิดจากการสุ่มเลือกพิกเซลบางพิกเซลทั้ง Base

Colorและ Blend Color มาแสดงเท่านั้น ซึ่งเราจะเห็น

ปรากฎการณ์นี้ได้ชัดขึ้นเมื่อกำหนดให้ค่า Opacity ต่ำๆ ถ้าค่า

Opacity = 100 อาจเห็นเพียงความฟุ้งเบลอเป็นจุดสีๆ บริเวณ

ขอบภาพเท่านั้น โหมดนี้มักใช้สำหรับ Paint Brush Tool หรือ Air

Brush Tool ที่มีปลายปากกามีขนาดใหญ่
3.Multiply4

Result Color เกิดจาก Base Color ผสมกับ Blend Color ถ้าสี

Base color เป็นสีดำ Result Color ก็จะเป็นสีดำ ถ้า Base

Color เป็นสีขาว Result Color ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแหลง ช่วงสี

ระหว่างสีดำและขาว การเปลี่ยนแปลงมากน้อยตามความหนา

แน่ของสี เป็นเหมือนการระบายสีเมจิก หรือสีน้ำที่ผสมอ่อนๆ ลง

ในภพ4.Screen6

Result Color เกิดจาก Base Color ผสมกับ Blend Color เป็น

เหมือนกับการเอา Slide สีเป็นสีขาวผสมกับสีของ Blend Color เช่น

ถ้า Blend Color เป็นสีน้ำเงิน ก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินจางๆ ผสม

กับสีขาว ทำให้ความเข็มของสีดำน้อยลง

5.Soft Light7

ความเข้มและความสว่างของ Result Color ขึ้นอยู่กับสีของ Blend

Color ผลที่ได้คล้ายๆ กับการส่องแสง Spot Light ลงบนภาพ


6.Hard Light9

ถ้าสีของ Blending Color มีความสว่างมากกว่า 50% Result

Color ที่ได้จะดูสว่างขึ้น ถ้า Blend Color มีความมืดมากกว่า

50% Result Color ที่ได้ จะมีความมืดเพิ่มขึ้น

7.Color Dodge11

การเพิ่มความสว่างให้กับ Base Color จะส่งผลให้สีของ Blend

Color สว่างขึ้นตาม ในขณะที่บริเวณของ Blend Color ที่ประกอบ

ด้วยสีดำ จะไม่เกิดปรากฎการณ์นี้
8.Color Burn14

การเพิ่มความมืดให้กับ Base Color จะส่งผลให้สีของ Blend

Color มืดลงตาม ในขณะที่บริเวณของ Blend Color ที่ประกอบ

ด้วยสีขาว จะไม่เกิดปรากฎการณ์นี้

9.Darken10

จะเปรียบเทียบแต่ละ Pixel ของสี Base Color และ Blend

Color ถ้าสีไหนมีความมืด (Darkness) มากกว่ากัน Result Color

ก็จะได้เป็นสีนั้น

10.Lighten12

จะเปรียบเทียบแต่ละ Pixel ของสี Base Color และ Blend

Color ถ้าสีไหนมีความสว่าง (Lightness) มากกว่ากัน Result

Color ก็จะได้เป็นสีนั้น
11.Difference13

เป็นการแสดงค่าสีที่เกิดจากผลต่างของค่า Brightness ระหว่าง

Base Color และ Blend Color สีไหนมีค่า Brightness มาก

กว่า Result Color ก็จะออกไปทางสีนั้นนั้นถ้าสีใดสีหนึ่งเป็น

สีขาว Result Color จะเป็นอีกสีหนึ่งทันที และถ้าสีใดสีหนึ่งเป็น

สีดำ Result Color จะเป็นสีดำ (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)


12.Exclusion

ผลที่เกิดขึ้นคล้ายๆ กับใน Difference Mode แต่จะมีความ

Contrast น้อยกว่า


13.Hue

Result Color ที่ได้เกิดจากค่างของ Luminance และ Saturation ของ Base Color และค่า Hue

ของสี Blend Color (โหมด LAB)


14.Saturate

Result Color ที่ได้เกิดจากค่างของ Luminance และ Saturation ของ Base Color และค่า Hue

ของสี Blend Color (โหมด LAB)


15.Color

Result Color ที่ได้เกิดจากค่างของ Luminance และ Saturation ของ Base Color และค่า Hue

ของสี Blend Color (โหมด LAB)


16.Luminoisity

Result Color ที่ได้เกิดจากค่างของ Luminance และ Saturation ของ Base Color และค่า Hue

ของสี Blend Color (โหมด LAB)


17.Overlay

สีของ Base Color จะไม่เปลี่ยนแต่จะถูกสะท้องด้วยค่าความสว่างที่เกิดจากสีของ Blend Color

ตัวอย่างการนำไปใชนะครับ
ภาพต้นฉบับ
sample2

สร้างเลเยอร์ใหม่ไล่สีฟ้าอ่อน
sample3

เปลี่ยน blending mode layer เป็น Hue
ภาพที่ได้แบบนี้
sample

บางคนอาจถามว่าแล้วจะเลือกใช้โหมดไหนดีละ ผมเอกทำงานด้านนี้มานานก็บอกไม่ถูกเหมือนกันผมใช้ความรู้สึกเอาว่ามันควรจะใช้โหมดไหนดีด้วยการคลิกไปที่ช่องด้านบนของเลเยอร์แล้วเลือกสักโหมดก่อน ที่นี้ในช่องก็จะเป็นไฮไลด์ สีนำเงิน คราวนี้ก็กดลูกศรที่คีบอร์ด ขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยจนกว่าเราจะเจอการ ผสมกันของสีที่เราชอบ
parate

ลองๆ เอาไปใช้กันดูนะครับ

ช่องทางการติดต่อ

โทร:

0871719278

0638842752


lineId Line: eak25191976 

social-facebook-box-blue-icon
Facebook : เอก อีสานเวกเตอร์    

gmailE-mail  pattapup@gmail.com 
pattapup@hotmail.com

ที่ปรึกษากฏหมาย

332315

id line : p_devere8789
Mobile : 09-9459-5564
name : พงษ์พิชญ์ อ่อนละมัย
ที่ปรึกษากฎหมาย

ล๊อกอิน

ล๊อกอินก่อนใช้งานสวัสดีสมาชิก
 
logo footer Designed by TemplatePlazza - All Rights Reserved