ป้ายพระราชกรณียกิจรัชกาลที่10-6 พิมพ์

007King10

download