ป้ายเฉลิมพระเกียรติติดเสาไฟฟ้า2 พิมพ์

king-flag2
download