การใช้งาน pathfinder พิมพ์

60 ไขว ก น
การทำให้ชิ้นงานซ้อนกันแบบตราสัญลักษณ์ต่างทำได้ง่ายๆ ครับ บางท่านอาจรู้แล้วหรือบางท่านอาจจะใช้วิธีอื่นๆ ก็ลองดูวิธีที่ผมจะแนะนำต่อไปนะครับ
1.ขั้นตอนแรกก็ดราฟลายเส้นออกมาก่อนนะครับ บาทท่านก็ดราฟทั้งสองเส้นเลยแต่ส่วนตัวผมจะดราฟเฉพาะเส้นนอก แล้วก็ offset มันออกมาครับ
1


2.เลือกชิ้นงานทั้งสองชิ้น เปิดพาเลท Pathfinder ขึ้นมา คลิกที่ปุ่มแยกทุกส่วนออกจากกัน
1

3.ชิ้นงานที่ซ้อนกันจะถูกตัดออกทั้งหมดตามรูป
1

4.เลือกเฉพาะส่วนกลางที่ต้องการจะทำให้เป็นชิ้นเดียวกัน เสร็จแล้วคลิกในปุ่มรวมกันใน pathfinder
1

5.เลือกชิ้นงานทุกชิ้นในขอบนอก แล้วก็คลิกรวมเหมือนขั้นตอนที่แล้ว
1

6.ทำเช่นเดียวกันกับขั้นตอนที่ 4 และ 5
1

7.แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับ
1