Acrobat PDF File Format is having difficulties.Expected a string object พิมพ์
วิธีการแก้ปัญหา 

Acrobat PDF File Format is having difficulties.Expected a string object ในอีลาสครับ

error1

ปัญหาแบบนี้อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับ ทั้งตัวของโปรแกรมอีลาสเอง หรือแม้กระทั้งระบบของวินโด หากเกิดการแจ้เตือนขึ้นมาแบบนี้ไม่ว่าเราจะเซฟเป็นนาสกุลอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นครับ ที่นี้ไฟล์ที่เราทำมาตั้งนานแล้วจะทำยังไงดี วิธีง่ายๆ นะครับ เพียงแค่เราสร้างหน้าเอกสารใหม่ขึ้นมาเสร็จแล้วก๊อบชิ้นงานทุกชิ้นในไฟล์เดิมไปวางในเอกสารใหม่ที่เราสร้างขึ้นเสร็จแล้วก็เซฟเป็นชื่อใหม่

error2