การแก้ไขสระยืดเกินพยัญชนะ PDF พิมพ์ อีเมล


1.กดตัว T ที่คีบอร์ดครับเพื่อเรียกเครื่องมือ Type tool ขึ้นมาคลิกไปที่หน้าตัวพ.พาน ครับ
2.กด Shift ค้างไวแล้วกด เครืองหมายลูกศรทางขวา ที่แป้นคีบอร์ดหนึ่งครับ เพื่อทำไฮไลด์ พ.พาน
3.ดูที่ช่อง tracking ตรงที่มีตัว AV
character
จะเห็นว่ามีค่ามากกว่า 0 ให้เราใส่ 0 ลงไปครับ กด Enter
สระที่อยู่เหนือ พ.พาน ก็จะชิดเข้ามาเป็นค่าปกติครับ
4.กดตัว T อีกครั้งเพื่อเรียก Type tool กลับมาแล้วคลิกไปที่หน้า พ.พาน เหมือนเดิม
5.กดเครื่องหมายลูกศรทางขวาหนึ่งครั้ง กด Shift ค้างไว้แล้วกดเครื่องหมายลูกศร ทางขวาอีกหนึ่งครั้ง เป็นการทำไฮไลด์ สระอิ
6.ใส่ค่า 0 ในช่อง AV กด Enter
เท่านี้เป็นอันเสร็จ
character2

ที่ปรึกษากฏหมาย

AAAAABB

id line : p_devere8789
Mobile : 09-9459-5564
name : พงษ์พิชญ์ อ่อนละมัย
ที่ปรึกษากฎหมาย

ล๊อกอิน

ล๊อกอินก่อนใช้งาน



สวัสดีสมาชิก
 
logo footer Designed by TemplatePlazza - All Rights Reserved